an education that engages students with culture & community

Home – Tiếng Việt

“Đem ý nghĩa đến cho đời con em chúng ta hiện tại và sửa soạn chúng làm công dân trong một xã hội dân chủ.”
– Grace Lee Boggs

Trường Charter Arts–Cultural Treasures sinh ra từ của một lịch sử của cuộc đấu tranh:

  • Cho công bằng và công lý cho sinh viên người Mỹ gốc Á và người nhập cư của tất cả các chủng tộc trong các trường công;
  • Cho đầu tư công và không gian công cộng trong phục vụ dưới cộng đồng Chinatown;
  • & Cho việc học công có sự tham gia các trẻ em là người tham gia tích cực trong việc làm việc cho một xã hội công bằng.

Sứ mệnh của Trường FACTS

Trường FACTS – The Folk Arts and Cultural Treasures Charter School (viết tắt là FACTS) – sẽ cung cấp cho các em một sự giáo dục Bán công về việc sử dụng các nghệ thuật và văn hóa truyền thống tìm thấy trong chính cộng đồng và dùng nó như một chất xúc tác cho những tìm hiểu cơ bản và sự tham gia tích cực vào cộng đồng.

Dựa vào cộng đồng Chinatown (Phố Tàu) tại tiểu bang Philadelphia, FACTS sẽ cung cấp cho các em một sự giáo dục có các tiêu chuẩn về học vấn cao, và thực sự dựa vào cộng đồng, hội nhập và tôn trọng cuộc sống của các học sinh và các gia đình của họ, làm cho học sinh chủ động trong việc tìm hiểu cộng đồng và văn hóa của chính họ, và làm cho học sinh tích cực hoạt động cho sự công bình xã hội.

Lời Tuyên Thệ của Trường Folk Arts Cultural Treasures Charter
Chúng ta  quan tâm đến  nhau  &  Cùng nhau học tập
Việc học của chúng ta không hề có giới hạn
Gia đình  &  Ông bà, Cha, mẹ chúng ta có nhiều hiểu biết  quan trọng cho chúng ta & Chúng ta sẽ từ từ học hỏi từ họ
Chúng ta  học để tự giúp mình & giúp cho cộng đồng
Chúng ta học để cứng rắn & can đảm trong hành động
Mọi người đều có quyền dùng ngôn ngữ  của mình & quyền tôn trọng  văn hóa của mình
Sáng tạo trong sự diễn đạt  là một phần của đời sống của chúng ta & của trường chúng ta.
Chúng ta làm việc để xây dựng  một thế giới công bằng và hòa bình
Trái  đất  này là nhà của chúng ta & Chúng ta phải chăm sóc nó

Những tài liệu dưới đây đã được dịch sang tiếng Việt. Xin quý vị bấm vào tên tài liệu để tải về.

DỰ ĐỊNH GHI DANH
Chỉ dành cho Học sinh mới
In một Ý Định Ghi Danh ở dạng tiếng Việt

NỘI QUY TRƯỜNG HIẾN CHƯƠNG NGHỆ THUẬT DÂN GIAN – KHO TÀNG VĂN HOÁ

NỘI QUY TRƯỜNG HIẾN CHƯƠNG NGHỆ THUẬT DÂN GIAN – KHO TÀNG VĂN HOÁ 2016-2017