an education that engages students with culture & community

Chúng Tôi Là Ai

2007 FACTS Lunar New Year – 3 girls in Chinese outfits

2007 FACTS Lunar New Year

FACTS: Chúng Tôi Là Ai

Download: FACTS: Chúng Tôi Là Ai

Trường Charter Arts–Cultural Treasures sinh ra từ của một lịch sử của cuộc đấu tranh:

  • Cho công bằng và công lý cho sinh viên người Mỹ gốc Á và người nhập cư của tất cả các chủng tộc trong các trường công;
  • Cho đầu tư công và không gian công cộng trong phục vụ dưới cộng đồng Chinatown;
  • & Cho việc học công có sự tham gia các trẻ em là người tham gia tích cực trong việc làm việc cho một xã hội công bằng.

Sau một thập kỷ rưỡi của trường công lập vận động và tổ chức, người Mỹ gốc Á thống nhất đã quyết định để bắt đầu một trường học mà sẽ giải quyết các nhu cầu cụ thể của các sinh viên người Mỹ gốc Á và người nhập cư, với sự nhấn mạnh vào các cộng đồng khu phố Tàu, và tạo ra các loại thay đổi mà chúng tôi đã có được ủng hộ.

FACTS được thiết kế để cung cấp chuyên môn và kiến thức liên quan đến các nhu cầu của sinh viên người Mỹ gốc Á và người nhập cư, cầu nối ngăn cách cô lập, không quen với các tổ chức, và các rào cản ngôn ngữ ngăn chặn các cha mẹ và các thành viên cộng đồng đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục con cái của họ; để cung cấp cho sinh viên của chúng tôi với các nhân vật, kỹ năng, và ý thức tự, họ cần phải phát triển mạnh trong thế giới này.

FACTS có một cam kết và trách nhiệm đặc biệt tới khu phố Tàu. Chúng tôi đặt FACTS ở khu phố Tàu vì đã thiếu đầu tư công và thiếu không gian công cộng ở khu phố Tàu. Chinatown cũng phục vụ như là một trung tâm xã hội và tinh thần cho người nhập cư nhiều người Trung Quốc và người Mỹ gốc Á của tất cả các dân tộc. Lịch sử của cha mẹ và giáo dục thanh thiếu niên được tổ chức ở khu phố Tàu của AAU cũng tạo ra một cam kết đặc biệt quanh khu vực này.

FACTS dạy tiếng phổ thông Trung Quốc vì nó là ngôn ngữ của khu phố nơi FACTS tọa lạc. Chúng tôi muốn để dạy học sinh làm thế nào để tham gia vào một cách tôn trọng, làm thế nào để có trách nhiệm, làm thế nào để đóng góp và làm thế nào để học hỏi từ cộng đồng mà chúng ta là một phần. Ngoài ra, sinh viên FACTS – cho dù di sản các diễn giả được dành một cơ hội để duy trì và tăng cường kỹ năng song ngữ của họ, hoặc các diễn giả không di sản được giới thiệu với thế giới một ngôn ngữ quan trọng – được hưởng lợi từ sự hiểu biết giá trị của sự đa dạng ngôn ngữ.

Mặc dù FACTS được thiết kế để giải quyết các nhu cầu của sinh viên nhập cư châu Á, Mỹ và châu Á, sáng lập FACTS đã tìm cách để tạo ra một trường học chủ tâm đa chủng tộc / đa sắc tộc. Một trường học tốt nhất hiện thân của một mô hình giáo dục chống phân biệt chủng tộc mà không chỉ có giá trị đa dạng nhưng cũng giải quyết sự bất bình đẳng và thúc đẩy công lý. FACTS được cam kết để giúp đỡ trẻ em làm việc hợp tác trong một xã hội đa dạng, đa văn hóa.

Nghệ thuật dân gian là chủ đề thống nhất trên cơ thể trường học đa dạng này, và AAU hợp tác với Dự án Philadelphia Folklore trong việc tạo ra và nuôi dưỡng liên tục của trường. Nghệ thuật dân gian dạy học sinh và người lớn kiến thức giá trị nằm trong cộng đồng trường học và trong các gia đình và cộng đồng sinh viên của chúng tôi, công nhận sự đóng góp của những người bình thường như những các nhà nghệ thuật và các nhà hoạch định văn hóa, để hiểu và nắm lấy những bản sắc riêng về văn hóa của họ, và để tôn trọng và đánh giá cao các nền văn hóa của những người khác. Nghệ thuật dân gian củng cố tinh thần của trẻ em và cộng đồng của họ.

Những mục tiêu cho trường học là cung cấp cho các sinh viên với một kinh nghiệm giáo dục:

  • Tăng thành tích học tập của họ và khả năng suy nghĩ phê phán và sáng tạo;
  • khẳng định ngôn ngữ, nghệ thuật truyền thống và văn hóa;
  • nuôi dưỡng các giá trị của lòng từ bi và lòng tốt;
  • instills cam kết chịu trách nhiệm cho bản thân và cộng đồng của họ;
  • Nhận diện cha mẹ, người già, và các thành viên cộng đồng như là một sự hiện diện liên tục trong cuộc sống của học sinh;
  • truyền cảm hứng một tầm nhìn của công lý và sự công bằng và lòng can đảm để theo đuổi chúng.

Hoàn thiện bởi Ủy Ban Quản trị của Hội đồng quản trị – tháng 11 năm 2011